Kappersdesk

Welkom bij onze kappersdesk. Op deze pagina helpen we u met uw meeste vragen.


Meest gestelde vragen

Welke abonnementen kan ik aanbieden?

Welke abonnementen kan ik aanbieden?

U bepaalt zelf voor welke behandelingen u abonnementen aanbiedt, wat de prijs is en eventuele voorwaarden. U kunt zoveel abonnementen inrichten als u wilt. Wij adviseren om het aanbod niet te uitvoerig te maken en om het zo in te richten dat uw klanten zelf combinaties kunnen maken. Zo kunt u knippen, verven en fŲhnen als los abonnement aanbieden, uw klanten kunnen er dan voor kiezen om ze afzonderlijk of gecombineerd af te sluiten.

Wanneer kunnen klanten mijn abonnementen afsluiten?

Wanneer kunnen klanten mijn abonnementen afsluiten?

Zodra uw gegevens door ons zijn gecontroleerd en uw salon op onze website getoond wordt kunnen klanten een abonnement bij u sluiten.

De incasso vindt plaats in de laatste week van een maand. Uw klanten betalen in feite vooruit. Abonnementen die afgesloten worden voor de 25ste van de maand gaan meteen mee met de automatische incasso, klanten met een ingangsdatum op of na de 25ste van de maand ontvangen voor de eerste betaling een e-mail met een iDEAL-link, waarmee ze betalen kunnen. De ingangsdatum is de eerste van de maand die volgt op de afsluitdatum.

Wat kost Slimknippen?

Wat kost Slimknippen?

Het gebruik van Slimknippen is voor kappers gratis. Klanten betalen 3,5% per maand over het bedrag van hun abonnement. Een abonnement met een maandprijs van bijvoorbeeld 17 euro kost de klant 17,58 euro.

Wanneer wordt het abonnementsgeld bijgeschreven op mijn rekening?

Wanneer wordt het abonnementsgeld bijgeschreven op mijn rekening?

De abonnementsgelden keren wij aan u uit 4 werkdagen nadat deze op onze rekening binnenkomen (rond de 28ste). Die 4 werkdagen gebruiken we om de eerste storno's te kunnen verrekenen.

Aanmelden

De aanmeldprocedure

De aanmeldprocedure

Wanneer u naar het aanmeldscherm gaat kunt u uw gegevens invoeren. Zodra u uw KvK-nummer hebt ingevoerd zullen een aantal velden automatisch gevuld worden met de informatie die wij van de Kamer van Koophandel ontvangen. Zonder KvK-inschrijving kunt u niet deelnemen aan slimknippen.nl.

Wanneer uw gegevens ingevuld zijn en u akkoord bent gegaan met onze algemene voorwaarden is de eerste stap afgerond.

Bevestigen van uw aanmelding

Bevestigen van uw aanmelding

Zodra u zich aangemeld heeft ontvangt u van ons een e-mail. In deze mail staat een hyperlink, waarop u moet klikken ter verificatie van uw identiteit. Nu bent u aangemeld en meteen ingelogt. De volgende stap is het opstellen van uw abonnementen.

Opstellen van abonnementen

Opstellen van abonnementen

Direct na aanmelden of wanneer u inlogt met uw zelfgekozen inlognaam en wachtwoord komt u in uw eigen domein, waar u uw abonnementen kunt inrichten

Dat gaat heel eenvoudig:

  • In het eerste veld geeft u uw abonnementen een naam, bijvoorbeeld: knippen dames/heren/kinderen, kleuren, fŲhnen.
  • In het tweede veld kunt u een bijzonderheid noteren, bijvoorbeeld: kleuren maximaal 1x per week. Wij adviseren om zo min mogelijk beperkingen aan te brengen.
  • In het derde veld noteert u het maandbedrag van dit abonnement.

U kunt zoveel abonnementen inrichten als u wilt. Wij adviseren om het aanbod niet te uitvoerig te maken en om het zo in te richten dat uw klanten zelf combinaties kunnen maken. Zo kunt u knippen, verven en fŲhnen als los abonnement aanbieden, uw klanten kunnen er dan voor kiezen om ze afzonderlijk of gecombineerd af te sluiten.

De overeenkomst

De overeenkomst

Na bevestiging van de aanmelding ontvangt u een welkomtsmail met als bijlage de overeenkomst. Zodra u deze overeenkomst getekend aan ons hebt teruggestuurd (naar ons postadres, of als gescande bijlage naar kappersdesk@slimknippen.nl) is uw aanmelding klaar.

Beoordelen van uw aanmelding

Beoordelen van uw aanmelding

Zodra u uw abonnementen hebt ingericht en uw overeenkomst bij ons binnen is beoordelen wij uw aanmelding binnen 24 uur. Bij een positieve beoordeling ontvangt u van ons een bevestiging via e-mail en tonen we uw gegevens op onze website.

Wanneer gaat een abonnement in?

Wanneer gaat een abonnement in?

Zodra uw gegevens op onze website getoond worden kunnen klanten een abonnement bij u sluiten.

De incasso vindt plaats in de laatste week van een maand. Uw klanten betalen in feite vooruit. Abonnementen die afgesloten worden voor de 25ste van de maand gaan meteen mee met de automatische incasso, klanten met een ingangsdatum op of na de 25ste van de maand ontvangen voor de eerste betaling een e-mail met een iDEAL-link, waarmee ze betalen kunnen. De ingangsdatum is de eerste van de maand die volgt op de afsluitdatum.

Wat kost Slimknippen?

Wat kost Slimknippen?

Het gebruik van slimknippen.nl is voor kappers gratis. Klanten betalen 3,5% per maand over het bedrag van hun abonnement. Een abonnement met een maandprijs van bijvoorbeeld 17 euro kost de klant 17,58 euro.

BeŽindigen

Deelname aan slimknippen.nl beŽindigen

Deelname aan slimknippen.nl beŽindigen

Wanneer u de deelname aan slimknippen.nl wilt beŽindigen kunt u een e-mail sturen naar de kappersdesk@slimknippen.nl. Zodra uw klanten geen abonnementen meer in ons bestand hebben verrichten wij dus ook geen incasso-opdrachten meer voor u. Hierna vindt er indien nodig vereffening plaats in rekening courant tussen u en slimknippen.nl. 

Gevolgen van beŽindiging voor abonnementshouders

Gevolgen van beŽindiging voor abonnementshouders

De abonnementen van uw klanten blijven geldig tot de laatste dag van de maand, waarvoor zij betaald hebben. 

Bevestiging van de beŽindiging

Bevestiging van de beŽindiging

Zodra wij uw gegevens en die van uw klanten verwijderd hebben ontvangt u van ons een e-mail. In deze mail bevestigen wij de beŽindiging van uw deelname aan slimknippen.nl.  

Betaling

Automatische incasso

Automatische incasso

De betaling voor de abonnementen van slimknippen.nl gebeurt veilig via automatisch incasso. Er vindt voor uw abonnementhouders dus geen betaalverkeer plaats in uw kapsalon, behalve wanneer uw klant producten of diensten afneemt die geen deel uitmaken van het abonnement.

Mislukte incasso

Mislukte incasso

Wanneer een incasso mislukt (bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo) gebeuren er een paar dingen:

  • Uw klant ontvangt een e-mail met daarin de mededeling dat de incasso mislukt is. We vragen uw klant om zelf de betaling te verrichten en wijzen hem of haar erop dat zijn abonnement pas geldig is wanneer de betaling verricht is.
  • In uw klantenoverzicht wordt voor u zichtbaar dat de betaling mislukt is.

Zodra een betaling mislukt is, is het abonnement niet langer geldig. Uw klant zal dus tegen uw normale tarief moeten afrekenen in uw kapsalon. Dit betekent dat u altijd uw klantenbestand moet controleren. Wij adviseren u daarom om gedurende openingsuren altijd ingelogd te zijn op slimknippen.nl, zodat u heel eenvoudig kunt nagaan:

  • of de identiteit van uw klant klopt
  • welk abonnement uw klant heeft
  • of de betaling gelukt is.
Storneren

Storneren

Wanneer uw klant zelf een automatisch geÔncasseerd bedrag storneert (terug laat boeken door de bank) is het abonnement niet geldig totdat alsnog betaald is door de klant. Wanneer deze klant wel door u behandeld is, zonder dat hiervoor betaald is, heeft u een vordering op de klant ter grootte van uw normale tarief voor de behandeling die u gegeven heeft.

Betalingsherinnering en beŽindiging abonnement

Betalingsherinnering en beŽindiging abonnement

Wij sturen uw klant betalingsherinneringen wanneer een incasso mislukt is.

Wanneer de klant niet op de betalingsherinneringen ingaat kunt u hem of haar verwijderen.

Uitbetaling abonnementsgelden

Uitbetaling abonnementsgelden

De abonnementsgelden keren wij aan u uit 4 werkdagen nadat deze op onze rekening binnenkomen (rond de 28ste). Die 4 werkdagen gebruiken we om de eerste storno's te kunnen verrekenen.

Garantie

Dienst niet geleverd

Dienst niet geleverd

Er kan zich een situatie voordoen, waarin u niet de dienst levert waar de abonnementshouder voor betaald heeft. Denkt u bijvoorbeeld aan overmachtsituaties als brand of overlijden. Wanneer duidelijk is dat deze situatie blijvend is en dat u dus niet binnen afzienbare tijd alsnog de dienst zult kunnen leveren waar uw abonnementhouders voor betaald hebben, moet u of uw zaakwaarnemer deze betalingen terugbetalen aan uw klanten.

Omdat dit om een uitzonderlijke situatie gaat zullen wij altijd met u of uw zaakwaarnemers contact opnemen om tot een oplossing te komen.

Dienst niet naar tevredenheid

Dienst niet naar tevredenheid

Wanneer uw klant niet tevreden is over de kwaliteit van de dienst die u geleverd hebt, en zich hiervoor tot ons wendt, zullen wij uw klant naar u verwijzen. Wij nemen geen stelling in in deze situatie. Wanneer een geschil ontstaat tussen u en uw klant verwijzen wij in tweede instantie naar de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGZ).

Klachten over slimknippen.nl

Klachten over slimknippen.nl

Hoewel wij, net als u, ons inspannen om een optimale dienst te leveren bestaat altijd de mogelijkheid dat u en/of uw klant niet tevreden is over die dienst.

Uw klanten kunnen zich ook voor deze klachten wenden tot de eerder genoemde Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGZ).

U kunt ons bellen met uw vraag of klacht. Wij zullen ons uiteraard inspannen om met u tot een oplossing te komen.

Cadeaubon

Cadeaubon aanbieden

Cadeaubon aanbieden

Al uw abonnementen kunt u ook in de vorm van een cadeaubon aanbieden. Dat wil zeggen, dat het een abonnement wordt voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 3, 6 of 12 maanden).

De gever van de cadeaubon kan kiezen voor een periode naar keuze (in hele maanden). In deze periode incasseren we bij de gever. De gever vult ook de gegevens van de ontvanger van de cadeaubon in. De ontvanger kan vervolgens gebruik maken van het abonnement voor de duur die de gever gekozen heeft.

Account

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgegevens

Uw bedrijfsgegevens kunt u altijd zelf wijzigen. Als u van bank bent gewisseld, vul dan tijdig uw nieuwe IBAN-nummer in zodat een uitbetalings-opdracht niet mislukt.

Veiligheid en phishing

Veiligheid en phishing

De hele slimknippen.nl website is beveiligd via een beveiligde verbinding. In de adresbalk van uw browser staat een slotje en als u daarop klikt zal de browser aangeven dat de verbinding beveiligd is en dat de website waarmee u communiceert ook daadwerkelijk slimknippen.nl is. Voorbeelden:

Google Chrome:

Internet Explorer:

Als dat niet zo is, vul dan geen gegevens in, en neem direct contact op met slimknippen.nl!

slimknippen.nl zal u nooit telefonisch of per e-mail om persoonlijke gegevens vragen. Als u dus telefonisch of per e-mail wordt benaderd en wordt gevraagd uw wachtwoord, IBAN-nummer of dergelijke te verstrekken, doe dit dan niet!

Inlognaam en wachtwoord

Inlognaam en wachtwoord

Kies een inlognaam die u relatief makkelijk kunt onthouden, bijvoorbeeld uw eigen naam of uw e-mailadres. Als een inlognaam al in gebruik is kunt u bijvoorbeeld uw geboortejaar of huisnummer toevoegen.

Kies een voldoende lang wachtwoord, dat bestaat uit verschillende karakters, cijfers en leestekens. Gebruik niet een wachtwoord dat u misschien ook op andere sites gebruikt.

Mocht u uw wachtwoord zijn vergeten, dan kunt u deze altijd opvragen. U krijgt dan een e-mail toegestuurd op het bij ons bekende e-mailadres met een nieuw wachtwoord.

Kappersomgeving

Kappersomgeving

Na inloggen komt u in de omgeving voor kappers die zich zelf zou moeten wijzen. Rechtsboven op elke pagina staat een help-icoontje, daarmee kunt u altijd online help raadplegen. 

Kappersdesk

Heb je een andere vraag, opmerking of klacht, laat het ons dan weten. Hieronder vind je hoe je contact met ons kunt opnemen.


E-mail

Wil je een e-mail naar de kappersdesk van Slimknippen sturen?

Stuur deze naar kappersdesk@slimknippen.nl

of maakt gebruik van ons contactformulier.